Γιατί αυτοπεποίθηση;

Γιατί αυτοπεποίθηση;
Γιατί μας βοηθάει να νιώθουμε έτοιμοι απέναντι στις εμπειρίες της ζωής.